Nowy klient   |   Zaloguj się   |   Twoje konto   |   Twój koszyk   |   Nowości   |   Promocje
Kategorie

Kontakt
  CWT - woda taka jaką być powinna
  +48 (71) 75 75 189
  +48 697 987 767
  24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  e-descaling

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym   www.sklep.e-descaling.pl  prowadzony jest przez firmę  Technologie Wodne CWT Sp. z o. o. 53-015 Wrocław, al. Karkonoska 45, NIP: 899-277-67-35, REGON 362911497 e-mail: biuro@e-descaling.pl 

2.      Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3.      Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.      Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej

www.e-descaling.pl  i poczty biuro@e-descaling.pl

3.      Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 3 dni roboczych

§3. PŁATNOŚCI

1.      Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.      Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3.      Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5.      Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

Rodzaj płatności

Za pobraniem

Wybierając płatność "za pobraniem" płaci się kurierowi przy odbiorze towaru. Za pobraniem można kupić towary o wartości do 5000zł.

Przelewem

Przelewu dokonuje się, po potwierdzeniu zamówienia przez handlowca. W korespondencji zostanie podany również numer konta, na który należy dokonać przelew. W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia. Paczka jest wysyłana jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto. Następuje to zazwyczaj następnego dnia po złożeniu przelewu. Niestety nie możemy dokonać wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia dokonania przelewu. Dopiero gdy kwota przelewu zostanie zaksięgowana na naszym koncie dokonujemy wysyłki. Wpływy są stale monitorowane i kilkakrotnie sprawdzane w ciągu dnia.

Kartą kredytową lub płatniczą

Transakcja realizowana jest we współpracy z Państwa operatorem kart . Zamówienie wysyłamy po zaksiegowaniu środków za transakcje.

W systemie ratalnym

Sprzedaż w systemie ratalnym odbywa się za pośrednictwem operatora ratalnego.

§4. DOSTAWA

1.      Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2.      Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

3.      Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.      Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu atr. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą Wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2.  Kupujący zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się na stronie internetowej: zwrot.doc) jednak skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe) oraz przesłać towar, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi: biuro@e-descaling.pl Technologie Wodne CWT Sp. z o. o. 53-015 Wrocław al. Karkonoska 45

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.      Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

§6. Reklamacje

1.  Wszystkie oferowane przez sklep internetowy towary są nowe i posiadają gwarancją (chyba, że opis konkretnego towaru stanowi inaczej).

2.  W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem dostępnym na stronie sklepu internetowego www.sklep.e-descaling.pl Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym ("gwarancja przedsprzedażna").

3.  W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową Kupujący proszony jest o przesłanie reklamowanego towaru na adres Sprzedawcy. Kupujący proszony jest o podanie przyczyn reklamacji (krótki opis uszkodzeń), swoich danych osobowych i numeru rachunku bankowego. Do przesyłanego towaru i formularza reklamacyjnego należy dołączyć ksero dowodu zakupu lub faktury.

4.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. W przypadku uznania niezgodności towaru z umową za istotną Sprzedawca zwróci Kupującemu wartość reklamowanego towaru, na wskazany w formularzu reklamacyjnym rachunek bankowy, w terminie 14 dni przelewem bankowym.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3.      Regulamin obowiązuje od dnia 11.08.2014 roku.

 

 

 

 


Kontynuuj Zakupy
Zaloguj się
 

 
Zapomniałeś hasła?   |   Nowy klient
Koszyk
Produktów w koszyku: 0 szt.
Wartość zakupów: 0.00zł
        Zamów!
Producenci
Informacje
-   O nas-   Regulamin-   Polityka prywatności-   Wysyłka i zwroty-   Kontakt
Najczęściej kupowane
1) Calmat
Calmat1499.00zł

Calmat   Dodaj do koszyka: Calmat 
2) Calmat Plus
Calmat Plus2999.00zł

Calmat Plus   Dodaj do koszyka: Calmat Plus 
3) PUROTAP MICRO
PUROTAP MICRO449.00zł

PUROTAP MICRO   Dodaj do koszyka: PUROTAP MICRO   poniedziałek, 20 listopad 2017
   Osób na stronie:1
Nowy klient   |   Zaloguj się   |   Twoje konto   |   Twój koszyk   |   Nowości   |   Promocje   |   Cennik
Copyright ©2017 https://filtrowanie-wody24.pl
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Projekt graficzny i oprogramowanie sklepu: ©2007 Mysklep.pl.
Powered by osCommerce PRO Wszelkie prawa zastrzeżone.